fbpx
和我们一起交易,诚信让一切简单

10tradefxCapitalFX严格遵守国际法律法规营业,信守承诺保护客户利益。通过10tradefxCapitalFX交易,我们稳健的金融安全措施会给您全面保护。

01.

客户资金隔离

客户资金(包括未实现利润)都在AA级银行中于单独的客户资金委托账户内以高保护级别存管。这保证了客户资金随时可用,并且不会因任何原因被我们操纵。

02.

SSL安全环境

为了获得最佳安全性,我们的交易技术完全使用SSL(安全套接字层)加密,这是一项重要的安全措施,可以全面防范任何欺诈活动。因此,我们客户的所有交易和私人信息都受到高度保护。

03.

风险管理系统

因为保证金交易存在高度风险,我们提供了一套自动风险管理系统,用以确保客户账户余额永远不会变为负数。在变动的市场中进行风险交易时,这些预防措施会保护我们的客户。

Xem thêm
Điều kiện giao dịch

Chúng tôi tự hào về việc cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất có thể có trong ngành

Đọc thêm

Phạm vi Thị trường

Đầu tư vào các thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất bao gồm FX, Năng lượng, Hợp đồng tương lai và Chứng khoán CFD

Đọc thêm

Nền tảng giao dịch

Giao dịch mạnh mẽ với MetaTrader 4, nền tảng tiên tiến nhất cho PC, Web và Di động

Đọc thêm

We use cookies
How do we use cookies
AGREE