Về chúng tôi

Về TenTrade

Trong suốt lịch sử, số mười có ý chỉ những người độc lập, sáng tạo và chủ động, là sự thôi thúc bất diệt để khám phá thế giới và một tiềm năng vô hạn.

At TenTrade, we want you to reach the peak of your trading potential, equipped with the ability, imagination, and endless resources that have become a part of number ten’s history.

TenTrade cung cấp một hệ sinh thái toàn diện và chi tiết về các dịch vụ tài chính và môi giới, cung cấp cho bạn một loạt các công cụ, sản phẩm và dịch vụ để giúp ích cho việc giao dịch của bạn.

Our mission is to set up today’s trader with the tools, services, products, and knowledge required to maximize your earning potential trading FX, commodities, stocks, cryptocurrencies, and NFTs.

Join the TenTrade community

Imgpsh Fullsize Anim
Giá trị của chúng tôi
Icon Ten Trade 1 Removebg Preview

Minh bạch

Icon Ten Trade  2 Removebg Preview

Đổi mới

Thumb With Star Icon

Hướng đến cộng đồng

We use cookies
How do we use cookies
AGREE