THE MOST REPUTABLE, AWARD-WINNING PLATFORM IN THE INDUSTRY

INVEST IN THE MARKETS THAT MOVE

Powerful trading with cutting-edge MetaTrader 5
Giao dịch Ngoại hối, Cổ phiếu, Hàng hóa Năng lượng & Hợp đồng chênh lệch
MetaTrader 5 Features Image

Invest With TenTrade

Các tính năng của MetaTrader 5

  • Giao diện thân thiện với người dùng với 30 chỉ số kỹ thuật
  • Biểu đồ tương tác với 9 khung thời gian, 23 đối tượng phân tích
  • Các lệnh DMA/STP được xử lý với tốc độ cao
  • Market watch & real-time chart windows
  • EA cho giao dịch tự động
  • Truy cập nhanh chóng trên PC, web và điện thoại di động
  • Personalized customer service support 24 hours a day, five days a week.
Sparkle
We use cookies
How do we use cookies
AGREE