fbpx

Tìm kiếm nhiều hơn một Tài khoản Đối tác tại TenTrade

khoản cá nhân

Thanh toán hằng ngày

Hỗ trợ 24/5

Báo cáo thời gian thực

Tư vấn CRM

Thống kê chi tiết

IB là đối tác giới thiệu và duy trì khách hàng của họ để được nhận hoa hồng từ tất cả khách hàng và IB phụ mà họ giới thiệu cho TenTrade
Hoa hồng theo yêu cầu đối với khách hàng được giới thiệu của bạn và hơn thế nữa đối với các IB phụ hoặc người giới thiệu đối tác doanh nghiệp. Tất cả các đối tác/ IB cũng nhận được toàn quyền truy cập vào Khu vực thành viên nội bộ của Chương trình đối tác, nơi cung cấp cho bạn số liệu thống kê nâng cao về hiệu suất của họ.
Rev Share or CPA Earnings Advertise our brand on your website and earn CPA per client referred.
Speak to your account manager now to set up your campaign and links/banners
We use cookies
How do we use cookies
AGREE